Misiunea noastră socială

Misiunea socială

Scopul principal al serviciul social de Îngrijire la Domiciliu este prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice în centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă, cămine pentru persoane vârstnice, prin asigurarea de servicii de îngrijire personală în concordanță cu gradul de dependență, cu nevoile individuale de ajutor, de situația familială și veniturile de care dispun astfel încât să se asigure sprijin și suport persoanelor vârstnice izolate la domiciliu și să se prevină marginalizarea/excluderea lor socială.

Obiective Sociale

Beneficiarii serviciului social de Îngrijire la Domiciliu sunt persoane vârstnice, care au împlinit vârsta de 65 de ani, cu domiciliul in judeţul Buzău, care locuiesc singure, fără rude de gradul I, aflate în situaţii de dificultate și aflate în risc de excluziune sociala.

Cum ajutam persoane vulnerabile

Daca cunoasteti persoane varstnice vulnerabile, asistate social care au nevoie de ajutorul nostru va rugam sa ne contactati.

Documente necesare:

– copie de pe documentele de identitate (carte identitate/buletin);
– copie acte doveditoare ale veniturilor (decizie de pensionare, cupon de pensie /ajutor special)
– copii ale hotărârilor judecătoreşti care stabilesc obligaţii financiare de întreţinere în favoarea sau obligaţia solicitantului, daca este cazul
– adeverinţă de la medicul de familie si alte acte medicale din care să reiese dacă suferă sau nu de diferite afecţiuni
– copie certificat incadrare grad de handicap

Adresa

Sat Lipia, Com Merei, Jud Buzau

Telefon

+40 742 606 308
+40 338 405 517

E-mail

office@humanitascare.ro
cristian@humanitascare.ro
ingrijirebuzau@humanitascare.ro